CONSERVATIVE HIT RUN

CONSERVATIVE HIT RUN

Rudy Surianto
ชีวภาพ
Be Patient & Hope everyday become profitday🙏.Normal condition: Start trading at equity $8k every monday. Weekly Profit Target: 15% growth in equity
BCT - EURUSD Pro No1

BCT - EURUSD Pro No1

8/10
ความเสี่ยง
46%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
el magnifico

el magnifico

8/10
ความเสี่ยง
7738%
การทำกำไร
40%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Hoi Trader

Hoi Trader

8/10
ความเสี่ยง
871%
การทำกำไร
10%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
-oxl0M0lxo-

-oxl0M0lxo-

7/10
ความเสี่ยง
118%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:100
เลเวอเรจ
ngocdungtrade

ngocdungtrade

8/10
ความเสี่ยง
12%
การทำกำไร
15%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
investors Gbp

investors Gbp

5/10
ความเสี่ยง
57%
การทำกำไร
5%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ

เปิดบัญชีทดลอง Exness ฟรี